Advertisement

  • left right
  • space Slå / Använd föremål
  • up Hoppa
  • down Ducka

There are 3 awards in Asgard. View All Awards

  • Asgard Bronze
  • Asgard Silver
  • Asgard Gold

Res tillbaka i tiden för att bekämpa arga vikingar och nordiska asagudar i jakten på Hugin och Munins ägg.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer