Advertisement

  • left mouse button Aktivera sköld
  • move mouse Klicka på motståndarens bikupa för att attackera.

Använd din bisvärm för att knuffa ned din motståndares bikupa.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer