Advertisement

  • left mouse button Placera block
  • space Rotera blocket

There are 3 awards in Big Time Butter Baron. View All Awards

  • Butter Baron Bronze
  • Butter Baron Silver
  • Butter Baron Gold

Store smörbaronen har anställt dig för att jobba på fabriken. Du måste strategiskt placera smörblocken så tätt som möjligt på brädet och fylla hela rader för att få maximal poäng. Ditt jobb är säkert så länge du täcker minst 50 % av brädet i detta kluriga pusselspel som är gjort för spelare med ett framgångsrecept.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer