Advertisement

  • left mouse button Pe butonul albastru pentru a regla orizontala şi încă o dată pentru a regla verticala.

Poţi să ajungi de la 501 la 0 cât de repede posibil?

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer