Advertisement

  • left right Flytta höger eller vänster
  • up down Ställ in kanon
  • space Skjut
  • Den vita cirkeln visar när kanonen är aktiv.

Bomber och granater! Spräng bort fiendernas båtar innan de skjuter dig.

Add Cannon Blast to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer