Advertisement

  • left mouse button Klicka och håll frisbeen.
  • Dra för att välja styrka och vinkel.
  • Släpp för att kasta.

Kasta frisbeen i korgen med så få kast som möjligt.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer