Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • end Byt vapen
  • ctrl Hyperhopp
  • shift Sakta ned tid

Helikopterna attackerar i vågor, ditt uppdrag är att skjuta ner så många som möjligt. Plocka upp vapen och uppgraderingar som dina fiender tappar.

x
x