Advertisement

  • arrows Flytta
  • C
    Välj attackläge
  • ctrl Attackera
  • space Utför handling

Använd din list för att infiltrera ett till synes vanligt varumagasin. Har du vad som krävs för att bli en superspion?

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer