Advertisement

  • arrows Hareket et
  • S
    Kutuyu al

There are 3 awards in R.I.F.T.. View All Awards

  • R.I.F.T. Bronze
  • R.I.F.T. Silver
  • R.I.F.T. Gold

Pastayı alın ve ustaya götürün. [S] tuşu, kutuyu tutarken dönmenize imkan verir. [X] tuşu ile geri gidebilirsiniz.

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer