Advertisement

  • left mouse button Sikta och släpp för att skjuta

Skjut brickorna så att de stannar i motsvarande ring.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer