Advertisement

  • arrows Flytta
  • space Använd arm

There are 3 awards in Robo Pop. View All Awards

  • Robo Pop Bronze
  • Robo Pop Silver
  • Robo Pop Gold

Använd din bioniska arm för att försvara din robot från bråkiga bubblor.

Add Robo Pop to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer