Advertisement

  • up Sıçra
  • upup Çift Sıçra
  • upupup Süzül
  • space Vur

There are 3 awards in SketchMan. View All Awards

  • Sketch Man Bronze
  • Sketch Man Silver
  • Sketch Man Gold

Kötülük yapanlar dikkatli olun, Sketchman burada! Bu yeni heyecan verici koşma oyununda sıçrayarak, çift sıçrayarak, süzülerek ve ateş ederek düşmanların ve tehlikelerin arasından yolunuzu açın!

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer