Advertisement

  • move mouse Move pad
  • left mouse button Click to release balls and activate weapons if collected

Förstör alla blocken för att avancera till nästa nivå. Mer än 50 nivåer av tegelsmashande skoj!

Add Smashing to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer