Advertisement

  • arrows Flytta
  • Z
    Svinga svärdet
  • up Hoppa

There are 3 awards in Tiny Castle. View All Awards

  • Tiny Castle Bronze
  • Tiny Castle Silver
  • Tiny Castle Gold

Rör dig med piltagenterna och svinga ditt svärd med Z. I tankebubblorna kan du se ledtrådar. Nå prinsessan!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer