Advertisement

  • left right Flytta
  • up Accelerera
  • down Sakta ner

There are 3 awards in Worm Food. View All Awards

  • Worm Food Bronze
  • Worm Food Silver
  • Worm Food Gold

Samla kraft och attackera byinvånarna. Undvik hinder, de kommer bara att sakta ner dig i ditt slutmål att sluka alla byborna på skärmen.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer